Advies

Als u iets wilt veranderen in uw tuin, maar u weet niet hoe, kan dit een goed begin zijn. U doet inspiratie en ideeën op.

Advies vanuit de principes van de permacultuur

Al lopend door uw tuin bespreken wij de 12 ontwerp-principes van de permacultuur en hun toepassing, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de natuur als bron van creatie en overvloed. Na afloop krijgt u dit uitgewerkt op papier zodat u zelf ermee aan de gang kunt of samen met mij. Tevens kan dit dienen als een prachtige basis voor een duurzaam tuinontwerp of voor duurzaam onderhoud van uw tuin.

De 12 ontwerp-principes van de permacultuur

1. observeren en reageren (neem vooral de tijd om te kijken, voordat je gaat doen)

2. opvangen en opslaan van energie (zon, water, wind, bodemleven, menselijke energie)

3. creëren van oogst (voeding, dierenleven, bloemen, schoonheid, variatie, zitten, spelen)

4. zelfregulatie en terugkoppeling (toepassen themostaat-principe)

5. hergebruik van bronnen en materialen

6. zo min mogelijk afval produceren (afval is materiaal op de verkeerde plaats)

7. ontwerpen van patroon naar detail (van groot naar klein met vormen uit de natuur)

8. streven naar integratie in plaats van scheiding (alles staat met alles in verband)

9. toepassen van kleine en langzame oplossingen (een organisch creatieproces leidt tot duurzame oplossingen)

10. gebruikmaken en waarderen van diversiteit

11. gebruik randen en overgangen (de randen en overgangen zijn het meest interessant)

12. reageer soepel en creatief op veranderingen (tijdens het proces treden er gewenste en soms ongewenste veranderingen op die mogelijkheden creëren als er soepel en creatief mee wordt omgegaan)